VÄLKOMMEN TILL MUBARAK UTBILDNING
Anmäl dig till Stockholm International Academy »

Förskolor

I våra förskolor blir alla barn sedda i en trygg och utvecklande miljö där grunden läggs för ett lärande som fortsätter resten av livet.

Läs mer »

Grundskolor

Vid Stockholm International Academy får eleverna en gedigen kunskapsbas med profilämnen som svenska, engelska och matematik. Det underlättar för integration, vidare studier och ett bra jobb i framtiden!

Läs mer »

Vuxenutbildning

Mubarak Utbildning hjälper alla oavsett etnisk bakgrund, yrke, utbildning och språkkunskaper till en bättre framtid genom kurser, seminarier och individuella åtgärder.

Läs mer »

Kunskap ger möjligheter

Mubarak Utbildning AB hjälper alla oavsett ålder, etnisk bakgrund och skolunderbyggnad till en bättre framtid.
Vårt arbetssätt utmärks av respekt för varje individ och en övertygelse om att varje person har kvaliteter och förmågor som kan utvecklas med rätt hjälp.
Vi har tre verksamhetsområden:
• Förskolor
• Skolor
• Vuxenutbildning
Hos oss blir alla elever sedda och får möjlighet att utveckla sig kunskapsmässigt, socialt och mänskligt efter sina egna förutsättningar.
Vi satsar extra på att ge våra elever och kursdeltagare goda språkkunskaper då vi ser det som en nyckel till en framgångsrik utbildning och en viktig förutsättning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.